Jawapan Latihan Ulangkaji


Adakah anda telah berjaya menjawab semua soalan -soalan yang dikemukakan ?

 Marilah  semak jawapan bersama-sama  !
 
Bil
                    Jawapan

1

 13 buah negeri

2Perlis
Pahang
Johor
Kedah
Selangor
Sabah
Pulau Pinang
Negeri Sembilan
Sarawak
Kelantan
Melaka
Perak
Perak 3

 Kedah  , 165.5 meter
 4
  Dua
 5
  Pulau Pinang
 6
 “Berserah  Kepada Tuhan Kerajaan  Kelantan ”
 7
  Kedah
 8
  Pohon Pinang
 9
  Pantai Cahaya Bulan
10
  Merah ,  Putih
11
  Pulau Langkawi , Tungu Lang di Dataran Helang
12
  Gua Kelam