Peta Malaysia


Malaysia  terdiri daripada 13 buah negeri iaitu  Perlis , Kedah ,Pulau  Pinang ,  Pahang , Perak , Kelantan , Terengganu , Selangor , Negeri Sembilan , Melaka  , Johor ,Sabah dan Sarawak .